Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Doubravy

Návštěv :
Celkem : 3249
Týden : 3
Dnes : 0


Místní knihovna zve všechny motoristy na besedu o aktuálních změnách v silničním provozu. Beseda se uskuteční v pátek 31. ledna 2020 od 18:00h v sále víceúčelové budovy u hřiště v Doubravách. Přednášet bude pan Jaroslav Bártek. Těšíme se na Vaši účast.


V sobotu 4. listopadu 2017 jsme se sešli u knih a muzicírování. Akce byla zaměřena na vývoj hudby v našem regionu. Představila jsem knihy, které k tomuto tématu máme, prezentovala jsem na monitoru naskenované historické fotografie z Doubrav a okolí, na kterých byli hudebníci. Učitelka Ing. Miriam Vandová prezentovala něco z historie hudebních nástrojů, muzik a muzicírování. Bylo nás patnáct a dostavily se i dvě tahací harmoniky, které způsobily družnou zábavu (téměř spadl obecní úřad.) Děkuji všem účastníkům za zpěv lidových písní a hlavně hudebníkům, kteří nezištně dokreslili atmosféru akce.

OBRÁZEK : muziky4.jpgOBRÁZEK : muziky3.jpg

OBRÁZEK : muziky1.jpgOBRÁZEK : muziky2.jpg


 

V sobotu 25. března 2017 jsme uspořádali zdařilou akci - SRAZ bývalých členů JZD Mír Březůvky. Připravila jsem výstavku knih s tématikou zemědělství, pěstitelství a chovatelství. Promítaly se naskenované fotografie z osmdesátých let z dění v JZD. Účast 15 návštěvníků. Hodnotím kladně.

OBRÁZEK : jzd_2.jpgOBRÁZEK : jzd_1.jpgOBRÁZEK : jdz_3.jpgOBRÁZEK : jzd_4.jpg


 

Beseda o letadlech a vývoji letectví ve Zlínském kraji s leteckým mechanikem Michalem Slámou ( 8. 4. 2016 )

Účast 17 návštěvníků. Michal Sláma nám poutavě vyprávěl o historii letectví, o principu létání, o vlastních životních zkušenostech mechanika, který připravuje stroje k letu a o cestování, které je s jeho prací spojeno. Zase jsem si připravila výběr knih a časopisů z naší knihovny k tomuto tématu, válečnému letectví a i k motorismu. (Václava Říhová - knihovnice)OBRÁZEK : p4080137a.jpg OBRÁZEK : p4080129a.jpg

 

 

OBRÁZEK : p4080133a.jpg OBRÁZEK : p4080128a.jpg

 

 


 

Beseda o horolezectví a zemětřesení v Nepálu s horolezcem a cestovatelem Ing. Petrem Skácelem (16. 10. 2015) 

Účast 24 návštěvníků. Připravila jsem "výstavku" literatury související s přednáškou horolezce a cestovatele Ing Petra Skácela a také jsem přítomné seznámila se službami knihovny. Poté nám pan Skácel barvitě vyprávěl o jeho přípravě na výstup na osmitisícovku v Himalájích, který se nakonec neuskutečnil pro ničivé zemětřesení - květen 2015. Vyprávěl nám o sportovní přípravě na zdolávání hor, o cestování a vyřizování dokladů a povolení do hor, o zajišťování servisu šerpů pro výstup, o zemětřesení, kterého byl účasten a o dalších zajímavostích ze zemí, které navštívil. (Václava Říhová - knihovna)OBRÁZEK : horolezec_a.jpgOBRÁZEK : horolezec_b.jpgOBRÁZEK : horolezec_c.jpgOBRÁZEK : horolezec_d.jpgOBRÁZEK : horolezec_e.jpgOBRÁZEK : horolezec_g.jpgOBRÁZEK : horolezec_h.jpg


Navštívila  nás v rámci týdne knihovenpaní učitelka ze ZŠ Velký Ořechov s dvanácti žáky druhé třídy (9. 10. 2015) 

Seznámila jsem je s naší knihovnou a připravila jim besedu o regionálních knihách z okolí. V průběhu besedy dětem přečetla místostarostka obce Jarmila Gajdůšková pověst o Doubravském vodníkovi. Děti se potom samostatně probíraly knihami a každé si listovalo v té, která ho zrovna zaujala. (Václava Říhová - knihovnice)OBRÁZEK : druhaci_vo_a.jpgOBRÁZEK : druhaci_vo_c.jpgOBRÁZEK : druhaci_vo_b.jpgOBRÁZEK : druhaci_vo_d.jpgOBRÁZEK : druhaci_vo_e.jpg


SETKÁNÍ U STARÝCH FOTOGRAFIÍ Z DOUBRAV

3. prosince 2014 se sešli doubravští pamětníci v zasedací místnosti obecního úřadu, vyprávěli si o starých Doubravách a vzpomínali na uplynulé časy. Na projektoru se jim zpromítaly skenované fotografie, sesbírané z rodinných archivů, které se již nevešly do publikace NAJDĚTE SVÉ PŘEDKY, vydané v říjnu 2014. Tato publikace i setkání bylo iniciováno místní knihovnicí Václavou Říhovou. Akce v adventním čase zdařilá, odpočinková a podnětná. OBRÁZEK : fotoprojekce_1.jpgOBRÁZEK : fotoprojekce_3.jpgOBRÁZEK : fotoprojekce_2.jpgOBRÁZEK : fotoprojekce_2.jpg


 Předkládám zajímavý nápad na domácí knihovnu a ještě fotografii "knihovní" fontány (fotografie staženy z internetu).

 

OBRÁZEK : knihovna_pohodlna.jpg  OBRÁZEK : knihovni_fontana_cincinnati_public_library.jpg

 

 


Antonio Cava, bývalý učitel na jihu Itálie, se rozhodl, že by mohl ve svém důchodovém věku, šířit lásku dětí ke knihám.

Koupil ojeté motorky a upravil na mobilní knihovnu, vozítko pokřtil

"Bibliomotocarro" a zajíždí s ním do okolních vesnic za dětmi. Ohlašuje se zvukem varhan, podobně jako se ohlašuje zmrzlinář, děti se sbíhají a půjčují si knihy.

V dnešní době nesporně záslužný čin SmileSmileSmile.OBRÁZEK : pojizdna_knihovna.jpg

 

 


 

Akce Příroda kolem nás. Prezentace knih a časopisů naší knihovny zaměřených na přírodu, spojená s výstavou přírodnin ze soukromé sbírky. Týdenní prezentace umístěná ve vstupní části obecního úřadu ve dnech 22. až 29. května 2013. Během týdne přichází na úřad hodně občanů a když si začnou prohlížet výstavku přírodnin, tak se snažím je poutavou formou nalákat ke čtení knih a časopisů. V pátek nás navštívila výprava asi 30 dětí ze ZŠ Velký Ořechov s učitelkami. Během více než půlhodinové návštěvy jsem děti motivovala k četbě knih. Upozornila jsem je hlavně na to, že naučné knihy, které publikují vědci a badatelé s dlouholetými zkušenostmi jim mohou přinést pravdivější informaci, než neověřené informace získané z internetu. Dětem a především učitelkám se připravenost akce líbila. Doufám, že alespoň jedno dítě se mi podařilo nalákat k studiu v knihách a k zájmu o naši přírodu. Akci hodnotím jako velmi zdařilou, Václava Říhová.

OBRÁZEK : 1f.jpgOBRÁZEK : 1e.jpgOBRÁZEK : 1a.jpgOBRÁZEK : 1b.jpgOBRÁZEK : 1c.jpgOBRÁZEK : 1d.jpg


 

 

 

Akce se konala 4.prosince 2012 od 17:00 hodin v knihovně:

Jak zlepšit spánkový rytmus dítěte a předejít poruchám soustředěnosti u malých školáčků

 OBRÁZEK : masaze_2012.jpg

Setkali jsme se před sedmnáctou hodinou v knihovně a já jsem seznámila účastníky se službami, které jim mohu v knihovně poskytnout. Účastnic bylo deset a dokonce i jeden mužský účastník ve věku 3 měsíců. Potom jsme se přesunuli do zasedací místnosti obecního úřadu, kde na nás čekala masérka a školitelka Jarmila Trčalová, která ztajímavě mladým maminkám a babičkám přednášela o vlivu masáže malých dětí na jejich psychický vývin. Po přednášce se rozpoutala diskuze s dotazy a předváděčkou bylinné masážní a zdravotní kosmetiky pro děti i dospělé. Podával se pro spestření dvojí bylinný čaj se sušenkami. Akci hodnotím jako zdařilou, Václava Říhová.

 

 

 


 

ČESNEK MEDVĚDÍ  -  INFORMAČNÍ A TURISTICKÁ AKCE DUBEN 2012

 

Knihovna Doubravy, jako informační centrum obce, pořádala v pátek 27. dubna 2012 nenáročnou vycházku do přírody na sběr česneku medvědího. Mrzí mne, že byly z řad čtenářů jen tři účastníci, ale i tak jsme si to užili.  

 OBRÁZEK : p1200317_large.jpg

OBRÁZEK : p1200310_large.jpg

OBRÁZEK : p1200307_large.jpg


 

  

Dobrý den milí čtenáři. Naše knihovna začala odebírat velice hezký časopis "NAŠE PŘÍRODA" z vydavatelství Naše příroda o.s., Olomouc, www.nasepriroda.cz. Časopis vychází 6 x ročně, má 80 stran zajímavých článků o živé i neživé přírodě v naší republice, které píší jak naši přední odborníci, tak i amatéři. Časopis doplňují tématicky originální fotografie. 

 


 

Tip na výlet 

 

OBRÁZEK : uhliska.jpg     Zvu Vás na procházku do přírodní památky Uhliska, která se nachází v Doubravách severně,  asi kilometr od obce. V krásném údolí, podél potoka, mezi lesy, je poslední přirozený nivní mokřad ve Zlínském kraji. Území je chráněno od roku 1991, spolu s přilehlým lesem se vzrostlými buky s názvem Bílá bučina. Název Uhliska pochází nejspíš od tmavě zbarvených kamenů na dně koryta Černého potoka, který územím protéká, nebo možná i od toho, že se v údolí dříve zpracovávalo dřevěné uhlí.

      Na výlet se vydáme z Doubrav po silnici ke Březůvkám a mezi vesnicemi za silničním mostkem odbočíme doleva proti proudu Černého potoka vzhůru po loukách do mokřadu. Nemůžeme zabloudit, potůček nás povede až k informační tabuli o přírodní památce. Procházka je tak na jednu až dvě hodiny a milovníci přírody se mohou pokochat nerušenou přírodou, bohatou spoustou rostlinných i živočišných druhů, některých přísně chráněných. Nejvíce zasluhují ochranu motýli modrásci, kdy Modrásek bahenní a Modrásek očkovaný jsou obzvláště ohroženi pro specifický způsob rozmnožování.

      V údolí je hezky od jara do zimy, pokaždé je co obdivovat. Na jaře rozkvétají orchideje a ostatní nádherné květiny, v létě krásně voní seno z okolních luk a lesy poskytují stín a na podzim zase rostou houby ve vzrostlých lesích. Zima pak vše pokryje sněhem a mokřad zamrzne, ale i tak se tu dá hezky procházet, třeba i na běžkách.

      Ráda do Uhlisek celoročně chodím relaxovat. Chtěla bych se s Vámi podělit o zážitek z tohoto kousku krásné přírody a proto si Vás dovoluji pozvat do Doubrav.

( Více se můžete o Uhliskách dozvědět na oficiálních stránkách obce , Vaše knihovnice – Václava Říhová. )

 

 


 

OBRÁZEK : 20_expozice_zdarjpg.jpgV sobotu 7. srpna 2010 jsem ve Žďáru nad Sázavou, v muzeu v zámku rodiny Kinských navštívila expozici „Dějiny písma, knihy, knihtisku a knižní kultury českých zemích v evropských souvislostech“. 

Všem, kteří budou mít cestu okolo, vřele doporučuji. Vaše knihovnice. 

( Vývoj knižní kultury českých zemí dokládají knižní exponáty – od středověkých rukopisů, přes staré tisky až po současnou grafiku a knižní ilustraci, včetně ukázek samizdatové a exilové literatury zapůjčené z fondů knihovny Libri prohibiti.
Součástí expozice je barokní knihovna kapucínského kláštera v Roudnici nad Labem, knihovna zámku Mladá Vožice v klasicistním interiéru někdejší opatské knihovny a osobní knihovna českého historika Gelasia Dobnera v původním mobiliáři.
Expozici uzavírá soubor kubistického nábytku dle návrhu Josefa Gočára a vyřezávaný nábytek pozoruhodného všestranného umělce Josefa Váchala s malou výstavkou jeho grafických prací. Celkový obraz dotvářejí rekonstrukce středověkého scriptoria, tiskárny 16. století a ukázky tiskařskách strojů. )

 


V pondělí 26. července 2010 knihovna pořádala akci pro děti „Prázdninové čtení dětem“. Připravenost byla pro skupinu maximálně deseti předškoláčků s maminkami a babičkami.  Účast byla minimální i přes značnou informovanost a rozeslání pozvánek do domácností. Nakonec přišla jen jedna holčička s maminkou a babičkou. No i tak jsme si pěkně početly v knížečkách pro malé děti a budoucí malá čtenářka se seznámila s knihovnou. Škoda, že nepřišly další děti.     ( knihovnice )